Çalışma ortamındaki tozlar akciğer dokularına zarar verir ve çeşitli meslek hastalıklarına yol açarlar.

İş yerlerinde kullanılan hammaddeler, yapılan işlemler ve imalat proseslerinin incelenerek tozun kaynağını, çeşidini ve çalışan tarafından solunan toz miktarının gravimetrik esasa göre maruziyet sınır değerini aşıp aşmadığı belirlenmelidir.

TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olan BATI LABORATUVARI olarak, iç ortam ve kişisel maruziyet toz ölçümlerini yapmaktayız.

Tüm ölçümler yasalar ve yönetmeliklerde belirtilen metot, cihaz ve ölçüm teknikleri ile konusunda uzman personellerimiz tarafından yapılmakta olup ölçme, analiz ve değerlendirme sonuçları rapor halinde sunulmaktadır.