Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde-2’de Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hükümler belirtilmiştir.

Bu maddede Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğindeki şartların yeni kurulacak tesislerde uygulanması gerektiği ve mevcut kurulu tesislerde ise; açık ve belli olarak ölüm yaralanma ve yangına neden olabilecek durumlarda uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır.

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-1 Madde-5’te yer alan Elektrik Tesisatı ile ilgili hükümlerden biri;

"Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur."

Yukarıdaki Yönetmelik mevzuatlarına göre işverenlerin elektrik test ve kontrollerini belirli periyotlarda kontrol ettirmeleri ve kontrol raporlarının muhafaza edilmesi önem arz etmektedir.

Genel olarak ölçüm nasıl yapılır:

Topraklama sistemlerinde koruma elemanları seçilirken iletken kesitlerinin doğru seçilmesi büyük önem arz etmektedir. Aşırı akım koruma rölelerinin açma zamanı için gerekli olan akıma uygun kesitlerin kontrolü loop empedans ölçümü ile yapılmaktadır.

Döngü empedansı Hat (L) ve Koruyucu Toprak (PE) arasında ölçülen bir kaynak Empedanstır. Faz iletkeni koruyucu toprak iletkene kısa devre olursa, potansiyel olarak akabilecek Öngörülen Toprak Hatası Akımı’da (PEFC) belirlenebilmektedir.

Kullandığımız ölçü cihazı PFC’yi, ölçülen besleme voltajını ana döngü resistansına bölerek hesaplar. Döngü empedans işlevi toprağa akan bir test akımı uygular. Devrede RCD’ler varsa, bunlar açılıp kapanabilir.

Açma kapamayı önlemek için, ölçü cihazında açma Kapamasız işlevi de kullanılabilmektedir.

Açma kapamasız test, sistemdeki RCD’lerin açma kapama yapmalarını önleyen özel bir test uygular.

Çevrim (Döngü) Empedans metodu ile Toprak Direnci ölçümü de yapılabilmektedir.

Toprak direnci döngü testi için aşağıdaki gibi 3-kablolu (Faz-Nötr-Toprak) bağlantı yapılmaktadır.

Ölçüm öncesinde bağlantısı yapılan test iletkenlerinin dirençleri sıfırlanmaktadır.