Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı konutlar, toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı binalar, EK-2 Tablo 2.1’de verilen bina işlevlerinden birden fazlasını içeren binalar, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar ile A veya B performans sınıfını belirleyen binalar için Mimari Akustik Proje hazırlanması gerekmektedir.
Mimari Akustik Proje binalarda ses yalıtımına dair yapısal çözümleri içeren detay çizimler, anahtar paftalar, hesap veya ölçüm sonuçları ve değerlendirme raporlarını içeren proje dökümanlarını kapsamaktadır.