"İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik" gereği işverenler işletmelerde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ortam ölçüm ve analizleri yaptırmak ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Bu yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olan BATI LABORATUVAR olarak tüm iş güvenliği ortam ölçümlerini yaparak raporlamaktayız.