Kurulum parametrelerinde belirlenen sıcaklık ve nem değerlerinin limitler içerisinde olup olmadığı ölçülerek kontrol edilir.

Ortam Şartlarının Limit Dışına Çıktıktan Sonra Tekrar İstenen Limitlere Gelme Süresinin Test Edilmesi (Recovery Time).

Ortam şartlarının yeniden limit içine gelip gelmediği partikül ölçümleri ile test edilir ayrıca duman testi ile odalar arası fark basınçlar, hava akış yönleri kontrol edilir.

Duman testlerinin ayrıca videoya kayıt edilmesi denetimlerde fayda sağlamaktadır.