İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince; işyerlerinde topraklama tesisatı yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve raporlanmalıdır.

Topraklama Kontrol Raporu

• Topraklama tesisatı ölçümleri yetkili teknik personellerimiz tarafından yapılmakta ve topraklama ölçüm sonuçları raporlanmaktadır.
• Topraklama kontrol raporlarımız ilgili mevzuatlara uygun olarak raporlanmakta ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan denetimlerde geçerli raporlardır.
• Topraklama kontrol ölçüm raporlarımız bir yıl geçerliliğe sahiptir.

Topraklama tesisinin muayene ve denetlenmesinin amacı nedir?

1. Tesisin sağlamlığının denenmesi.
2. Dokunma gerilimin izin verilen sınırlar içinde olup olmadığının belirlenmesi.

Yasal Dayanak: Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği