BATI LABORATUVAR, yaptığı işte ve ürettiği ölçüm sonuçlarının raporlanmasında tamamen bağımsızdır.

Bu kapsamda BATI LABORATUVAR olarak;
* Ulusal ve Uluslararası yasal düzenlemelere, Laboratuvarımız ile ilgili Kanun, Mevzuat ve Yükümlülüklere uymayı,
* Laboratuvar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi,
* TS EN ISO/IEC 17025 Uluslararası Standardının gereklerini karşılayan bir laboratuvar ortamı sağlayarak, mümkün olan en kısa sürede, nitelikli uygulamalarla, müşteri istekleri ve yasal şartlara uygun şekilde hizmet vermeyi,
* Laboratuvarımızda yapılacak olan ölçümlerle ilgili her türlü talebi tarafsız olarak değerlendirmeyi,
* Laboratuvar çalışanlarının ücretlerini yaptıkları ölçüm sayısından veya bu ölçümlerden alınan sonuçlardan bağımsız tutarak hiçbir kişi, firma ya da kuruma ayrıcalık göstermemeyi, laboratuvara baskı yapmamayı, personeli etki altında bırakmamayı, tarafsızlık içinde hizmet gereklerine uygun davranış göstererek hizmet sunmayı, dışarıdan gelebilecek baskıları önlemeyi ve olası bir baskı durumunda personeli bilgilendirmeyi,
* Laboratuvarımızın kusurundan kaynaklanan müşteri ve üçüncü taraf zararlarını tazmin etmeyi,
* Artan hizmet kalitesi, güvenilirlik, dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uygun politika izlemeyi, müşterinin yazılı izni olmadan üçüncü taraflara müşteri bilgilerini aktarmamayı; müşteri mülkünü korumayı;
* TS EN ISO/IEC 17025’i sürdürmek ve geliştirmek için kaynakları temin etmeyi, tüm Laboratuvar personelinin kalite politikasını benimseyerek, öğrenmesi ve uygulaması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi beyan ve taahhüt ederiz.