Makinelerin veya parçalarının zamanla işlevini yitirmesi iş kazaların artmasına neden olmaktadır. Bu yüzden gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması bir gereklilik olmuştur.

BATI LABORATUVARI olarak, işletmelerde kullanılan iş ekipmanları ve tesisatların iş güvenliği ile ilgili tüm periyodik muayene, test ve ölçüm faaliyetlerini ilgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklerde belirtilen standart ve metotlara uygun yapmaktayız.

Sunulan bütün hizmetler sürekli iyileştirme gayreti içerisinde, alanında uzman ve tecrübeli personeller tarafından uygunluk değerlendirmesi yapılarak teknik rapor şeklinde kuruluşa sunmaktayız.