Çalışma ortamında aydınlatma gereksinimi, yapılan işlerin özelliklerine bağlıdır.

Tüm sektörlerde yapılan işlerin kusursuz yapılabilmesi ve en önemlisi de çalışanların göz sağlığının korunması açısından ortam aydınlatmasının uygun olması gerekmektedir.

İşyerinde aydınlatmanın yetersiz olması, yorgunluklara, göz bozukluklarına ve baş ağrılarına sebebiyet vererek iş kazalarının artmasına ve verimin düşmesine sebep olmaktadır.

Aydınlatma ölçümü yaptırarak çalışanların yetersiz aydınlatma koşullarından kaynaklanan meslek hastalığı, sağlık ve güvenlik risklerinden, korunmaları için gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasını belirleyebilirsiniz.

TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olan BATI LABORATUVARI olarak, aydınlatma ölçümlerini yapmaktayız.

Tüm ölçümler yasalar ve yönetmeliklerde belirtilen metot, cihaz ve ölçüm teknikleri ile konusunda uzman personellerimiz tarafından yapılmakta olup ölçme ve değerlendirme sonuçları rapor halinde sunulmaktadır.