Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu, kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınması ve bu tedbirler için çevresel gürültü seviyesinin ölçülerek belirlenmesi gerekmektedir.

Çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması gerekmektedir.

TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olan BATI LABORATUVAR olarak, Sanayi tesisleri, eğlence yerleri, şantiye alanları, atölye, imalathane, işyerleri ve açık alanda kullanılan teçhizatlardan kaynaklanan gürültü ölçümlerini yaparak raporlarını hazırlamaktayız.