BATI Laboratuvarı Çevre Ölçüm Hizmetleri Bilişim Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. edinilen bilgi ve tecrübelerle, 2014 yılında Ankara’da kurulmuştur.

Özel sektör ve kamu kuruluşlarına çevre mevzuatı ve İş Güvenliği kanunu kapsamında zorunlu olan ölçüm, analiz, test ve periyodik muayene hizmetlerini tek çatı altında birleştirerek sunan BATI LABORATUVARI, bağımsız ve tarafsız bir kuruluştur.

Tüm hizmetlerinde; konusunda uzman personeli ile ulusal ve uluslararası seviyede kabul gören ölçüm standartları ve metotları ile izlenebilirliği sağlanmış son teknoloji ürünü cihazlar kullanarak; kaliteli, ekonomik, profesyonel hizmetler sunmaya çalışmaktadır.

BATI LABORATUVARI, altyapı, eğitim, personel, cihaz ve diğer gereksinimlerini tamamlayarak, Türkak ve Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar” standardı kapsamında akredite edilmiş, yeterlilik almış bir ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARIDIR.

BATI LABORATUVAR aynı zamanda Resmi Gazetede yayımlanan ‘İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik’ kapsamında Ankara’da Türkak tarafından akredite edilen İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARIDIR.

Bu kapsamda tüm iş güvenliği ortam ölçümleri (Toz, Gürültü, Aydınlatma, Titreşim, Termal Konfor, Gaz ve Buhar ölçümü v.b) yapılarak raporlanmaktadır.

İşletmelerin basınçlı kaplarının hidrostatik testleri, kaldırma/iletme araçlarının periyodik muayeneleri, elektrik tesisat kontrolü ve topraklama ölçümleri BATI LABORATUVARI’nın tecrübeli mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

BATI LABORATUVAR olarak temel hedefimiz, akreditasyon kuralları doğrultusunda gerekli olan tüm şartların sağlanması; müşterilerimize ait gizli bilgilerin ve mülki hakların korunmasına yönelik her türlü tedbiri alarak tek kapıdan tüm periyodik muayene, test, ölçüm ve sertifikasyon hizmetlerini “Tarafsız, Bağımsız ve Güvenilir Bir Kuruluş” olarak sunmaktır.