* BATI LABORATUVAR olarak; ÇEVRE ve İŞ GÜVENLİĞİ ölçüm hizmetlerini, iyi mesleki ve teknik uygulamalar yaparak, personelimizi sürekli eğiterek, ölçüm metotlarının gereklilikleri yerine getirerek, tam zamanında, hatasız ve güvenilir bir şekilde müşterilerimize sunmayı taahhüt ederiz.
* Ölçüm hizmetlerinde Ulusal ve/veya Uluslararası standart ölçüm metotları kullanacağımızı, ölçüm metotlarında değişiklikler yapılması durumunda geçerli kılma çalışmalarının yapılacağını taahhüt ederiz.
* Tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve kalite, laboratuvarımızın temel ilkeleridir.
* Bu amaçla, laboratuvarda TS EN ISO/IEC 17025’ye uygun bir Laboratuvar Yönetim Sistemi oluşturulmuş olup, standardın öngördüğü dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Tüm laboratuvar personelinin bu dokümanları öğrenmeleri ve ölçüm çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur.
* Kalite Yönetim Sistemimizin temel hedefi, müşteri beklentilerinin karşılanması, müşterilerle işbirliği yaparak olası şikâyetlerinin giderilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır.
* BATI LABORATUVAR üst yönetimi; Laboratuvar Yönetim Sistemi’ni tüm personelin katkısıyla TS EN ISO/IEC 17025 standardını, müşteri şartları, yasal şartlar ve TÜRKAK rehberlerine uygun olarak etkin bir şekilde uygulayacağını ve sürekli iyileştireceğini taahhüt eder.