İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri, Bina ve Eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ve Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği dış yıldırımlık sistemlerinin yılda en az bir defa olmak üzere yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve raporlanmalıdır.

Yıldırımdan korunma sistemlerine ilişkin olarak mevcut durumda "TSE Elektroteknik Güvenlik ve Aydınlatma Özel Daimi Komitesi İhtisas Kurulu" tarafından kabul edilen TS EN 62305 standardı yürürlüktedir. TS 62305 standardı dört bölümden oluşmakta olup;

1. Bölüm : Genel Kurallar (TS EN 62305-1)
2. Bölüm : Risk Yönetimi (TS EN 62305-2)
3. Bölüm : Yapılarda Fiziksel Hasar ve Hayati Tehlike (TS EN 62305-3)
4. Bölüm : Yapılarda bulunan Elektrik ve Elektronik Sistemler (TS EN 62305-4)’i içermektedir.

Önceki standart olan TS 622 standardı 04.12.1990 tarihinde kabul edilmiş ve 05.06.2007 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan bu standartta geçen radyoaktif paratonerlerin ithalatı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından durdurulmuş, daha sonra ikinci bir genelge ile kullanımı yasaklanmış, mevcut olanların ise sökülerek kuruma teslimi talep edilmiştir.
Aktif paratonerler EN, HD, IEC gibi uluslararası standart kuruluşları tarafından kabul edilmeyen ESE tipi paratoner olarak tanımlanmaktadır.

Ülkemizde işletmeler tarafından tercih edilmiştir.

Ancak aktif paratonerler ulusal standardımız olan TSE’nin yürürlükte bulunan TS EN 62305 standardında yer almamaktadır.

Bina ve tesisler için TS EN 62305 serisi standartlara göre risk analizi yapılması ve bu analiz sonucuna göre yıldırımdan korunma sistemi kurulması gereklidir.

Paratoner Tesisat Ölçüm ve Kontrolleri aşağıdakileri hususları kapsamaktadır:

• Koruma Borusu Kontrolleri
• İndirme İletkenleri Kontrolleri
• Muayene Klemensi Kontrolleri
• Çatı Üstü Kontrolleri
• Paratoner Topraklama Ölçümü